دانلود پایان نامه معماری خانه سامندان

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:


فصل اول 

مقدمه

تعریف سالمندی

تاریخچه     

مراکز خدماتی روزانه  

اهداف مراکز خدماتی روزانه              

فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه             

خانه های سالمندان در ایران   

مقدمه ای بر مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان         

پایگاه اجتماعی سالمندان    

وضعیت  اشتغال سالمندان    

اشتغال و رفاه اجتماعی سالمندان    

سطح سواد سالمندان در کشور          

بیوگی و تفاوت های جنسی      

وضعیت تأهل سالمندان در کشور    

لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران     

فصل دوم

ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع نیازهای آنان

ویژگی های جسمانی 

تغییرات ظاهری 

تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها 

کاهش عملکرد دستگاه گوارش 

تغییرات قلب و عروق 

تغییر در حافظه و هوش 

ضعف بینایی 

ضعف شنوایی 

ضعف حس چشایی و بویایی 

ضعف لامسه  

نیازهای جسمانی سالمندان  

آسایش حرارتی وبرودتی سالمندان 

شرایط محیطی مؤثر بر آسایش حرارتی  

نور پردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان

رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان 

توصیه های طراحی و نکات فضایی 

ویژگی های روانی ، احساسی و شخصیتی سالمندان 

فصل سوم

بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان 

خانه سالمندان در حاشیه دریا (ساحل نیوجرسی) 

اقامتگاه سالمندان « میدوویو » (کانکاکی ، ایلینویز) 

آسایشگاه و مرکز سالمندان ، اتریش (دیتجر و یسو نیگ)

بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران 

آسایشگاه زعفرانیه 

آسایشگاه دادخواه 

آسایشگاه فرزانگان 

ارزیابی مطالعات 

شرایط خانه سالمندان

چگونگی طراحی معماری فضاها ، امکانات و تجهیزات موجود 

چگونگی طراحی محوطه و فضاهای بیرونی ، امکانات و تجهیزات موجود  

شرایط جسمانی و روانی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان 

فصل چهارم

مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان 

جهت گیری مناسب 

ورودی اصلی 

هال ورودی  

اتاق نشیمن

کتابخانه 

اتاق های غذا خوری

آشپزخانه 

اتاق خواب

اتاق کارکنان 

اتاق مدیریت 

اتاق های درمانی و توانبخشی 

رختشویخانه مرکزی 

انبار وسایل 

سرویس بهداشتی 

ارتباطات عمودی فضاها در خانه های سالمندان

راهرو ها 

بازشوها

تراس های خصوصی

تراس های مشترک 

محوطه باغبانی 

مبلمان و اثاث ثابت 

کفپوش های مناسب  

نرده های کمکی

نشانه ها

تجهیزات، دسترسی ها و سرانه های پیشنهادی

فصل پنجم

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان زنجان 

جغرافیای طبیعی و اقلیم استان زنجان 

جهت استقرار ساختمان 

تهویه مورد نیاز

انتخاب مصالح مناسب با اقلیم سرد 

مناسب ترین و نامناسب ترین جهت قرار گیری ساختمان

فصل ششم

تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی 

چرا سیستم گرمایش از کف بهترین سیستم است 

فواید استفاده از سیستم گرمایش از کف 

گرمایش از کف برای محوطه استخر 

روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش از کف 

سیستم کنترل دمای بصورت دست  

سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک 

سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی 

انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف 

ویژگی های سیستم گرمایش از کف 

فصل هفتم

تحلیل سایت

نقشه ها

فهرست جداول و نمودار هابرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,