دانلود پروپوزال ارتباط بین مهارتهای ارتباطی مدیران و راهبردهای مدیریت تعارض با س


پروپوزال ارتباط بین مهارتهای ارتباطی مدیران و راهبردهای مدیریت تعارض با سلامت سازمانی مدارس متوسطه

این پروپوزال قبلا در یکی از واحد های دانشگاهی ارائه شده است اما از جنبه های آموزشی قابل استفاده خواهد بود.دانلود 


برچست ها : ,,,,,,