دانلود پروپوزال بررسی مشکلات روانی اجتماعی نوجوانان به سرپرستی بهزیستی

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان پایان نامه بررسی مسایل و مشکلات روانی - اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:


بیان مساله اساسی تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اجتماعی 

تحول نوجوان و جوان 

فرضیه‏های تحقیق

مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان 

تحت سرپرستی بهزیستی 

تحت سرپرستی خانواده

خودپنداری 

عزت نفس 

پرخاشگری 

متغیرهای پژوهش 

متغیر مستقل

 كانون خانواده برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,