پروپوزال بررسی عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
نکات کلیدی:برنامه های فرهنگی

ورزشی

تفریحی 

 خدمات اشتغال زایی 

مقابله با جرم 

آزادی اززندان 

تنوع جمعیت زندان 

ارتکاب جرم 

آزمایش های پزشکی

روان پزشکی

آزمونهای روان شناسی 

شناخت شخصیت 

بزهکاری 

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم

بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

بررسی عوامل موثر در بروز جرمبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,