رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی

راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی

راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی


د

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهیمقدمه 
اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاك می نشاند.
اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است كه ازعمر آن شاید بیش از150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب كرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی كه مرفین، هروئین، كوكائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی كرد؛ اما دراوایل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یك موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

فهرست مطالب:
فصل اول: كلیات

مقدمه
بیان مسأله
تعریف دانش آموز پیش دانشگاهی
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعیین متغیرها
تعاریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: ادبیات
تاریخچه مواد مخدر
تاریخچه مصرف هروئین در ایران
اعتیاد به معنی وسیع كلمه:
انواع اعتیاد
شخصیت معتاد
تاریخچه عملی تحقیق

فصل سوم: نوع تحقیق
جامعه مورد مطالعه
نمونه و شیوه نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش آزمایش
روش جمع آوری اطلاعات روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
شامل: جداول و نمودارها و فرضیه ها و سوالات

فصل پنجم: خلاصه تحقیق
ارائه پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
نتیجه گیری:
منابع و مآخذ

جهت دریافت فایل کامل راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : راهكارهای پیشگیری از اعتیاد اعتیاد دانش آموزان پیش دانشگاهی پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان اعتیاد دانش آموزان پیش دانشگاهی دانلود پایان نامه راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی دانلود پروپوزال راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی دانلود مقاله راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگ


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 65
     
print

پروپوزال عاملیت در قتل در فقه و نظام کیفری ایران

پروپوزال عاملیت در قتل در فقه و نظام کیفری ایران

پروپوزال عاملیت در قتل در فقه و نظام کیفری ایران


خرید

پروپوزال عاملیت در قتل در فقه و نظام کیفری ایران

پرسش اصلی پژوهش :

قوانین فردی در عاملیت قتل در فقه و نظام کیفری ایران چیست؟

بیان مسئله:

یکی از آسیب‌های مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می‌باشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان‌ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژه‌ی«قتل» در لغت به معنی ازاله‌ی روح از بدن (راغب اصفهانی،1412)و از بین رفتن زندگی است(مصطفوی،1360) دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئله‌ی مهم اهمیت فوق‌العاده‌‌ای قائل است(مکارم شیرازی،1374). بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را كنار هم چید و آن‌ها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى كه میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنت‌ها، باورها و تجربه‌های گذشتگان توجه كرد. عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یك نفر نمی‌باشد بلكه گاه با همكاری چند نفر ارتكاب می یابد این همكاری در برخی مواقع به شكل مستقیم و در واقع با ارتكاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی كه در سایر موارد، اشخاصی به یك نفر كه مباشر اصلی جرم است یاری و كمك می رسانند. در حقوق ایران همكاری در ارتكاب جرم به شكل «شركت» یا«معاونت» پیش بینی شده است كه در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد(مرعشی،1376).

شركت در جرم ، به موجب ماده 42 «قانون مجازات اسلامی» زمانی رخ می دهد كه جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، «خواه عمل هر یك به تنهایی برای وقوع جرم كافی باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» در چنین حالتی مجازات هر یك از شركا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنكه تاثیر مداخلة شریكی در حصول جرم ضعیف باشد كه در چنین حالتی به موجب تبصرة مادة 42 «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.» ماده 215 «ق.م.ا.» شركت در قتل را به گونه ای تعریف كرده كه با مفاد مادة 42 هماهنگ می باشد(قانون مجازات اسلامی 75 و 1370) به موجب ماده 215 « شركت در قتل زمانی تحقق پیدا می كند كه كسی در اثر ضرب و جرح عده ای كشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یك به تنهایی برای قتل كافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» با توجه به تعریف فوق كه نه تنها به قتل بلكه به سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز تسری می یابد، شركت در این جرایم زمانی محقق می شود كه كسی ، بدلیل دریافت ضربات متعدد چوب یا چاقو یا تیرهای متعدد كه از سوی افراد مختلف به سوی وی شلیك شده یا خوردن غذایی كه چند نفر آن را مسموم كرده اند به قتل رسیده یا مجروح شده و دلیل مرگ یا جراحت نیز تأثیر مشترك آن ضربات یا تیرها و یا سموم ریخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق شركت باید اعمال متعدد در عرض هم ارتكاب یافته باشند(قانون آیین دادرسی کیفری 1378)همان طور كه ماده 215 ق.م.ا. به صراحت اشاره كرده است تساوی اعمال همه شركا شرط نیست. برای مثال ممكن است یكی ده ضربه و دیگری تنها یك ضربه زده باشد یا اینكه ضربه ضارب زورمندی تأثیری بیش از ضربة یك ضارب كم توان در تحقق مرگ یا جراحت گذاشته باشد. همین طورارتكاب هم زمان اعمال متعدد شرط نیست. شركت در جنایات را می‌توان به اعتبار عنصر مادی و عنصر روانی بشرح زیر تقسیم بندی كرد:

الف) انواع شركت به اعتبار عنصر مادی : از لحاظ عنصر مادی، شركت در جنایت می‌تواند به یكی از صورتهای زیررخ دهد.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پروپوزال عاملیت در قتل در فقه و نظام کیفری ایران , پروپوزال عاملیت در قتل در فقه و نظام کیفری ایران پروپوزال عاملیت در قتل فقه و نظام کیفری ایران پروپوزال عاملیت در قتل در فقه و نظام پروژه پژوهش مقاله جزوه تحقیق  ,دانلود پروژه دانلود پژوهش دانلود مقاله دانلود جزوه دانلود تحقیق


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 78
     
print

اپلیکیشن اندروید فروش شارژ و پرداخت قبوض بدون اینترنت صدسو با امکانات متنوع
دانلود App صدسو در کافه بازار


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 69
     
printبرچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 59
     
print

دانلود پاپان نامه حقوق آدم ربایی
دانلود‏ شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان ‏یك بزه بین‌المللی و به عنوان یك جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یكی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن ‏اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مكانی به مكان دیگر بدون رضایت به قصد ‏سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، ‏مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا ‏و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق كیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار ‏گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترین قانونی كه در خصوص جرم ‏آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتكاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 ‏می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی ‏این سوال مطرح می‌شود كه آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یكی از نقاط قوت قانون ‏اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، ‏جرائم دیگری وجود دارند كه به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص ‏قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 ‏قانون مذكور جرم اخفای اشخاص مورد حكم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. ‏متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یك ماده و یك تبصره خلاصه نموده است این در حالی است كه در قانون ‏تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .‏برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 71
     
print

دانلود تاثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:فصل اول كلیات تحقیق

مقدمه 

 بیان مسأله 

 اهمیت تحقیق 

 اهداف تحقیق 

 چهار چوب نظری تحقیق 

 فرضیه های تحقیق 

 قلمرو تحقیق 

 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق

 مقدمه 

 ساختار سرمایه 

 استراتژی تأمین مالی 

روش های تأمین مالی 

 تأمین مالی کوتاه مدت 

 تأمین مالی میان مدت 

 تأمین مالی بلند مدت 

 تأمین مالی و ساختار سرمایه 

 هزینه تأمین مالی 

 روش تعیین ساختار سرمایه 

 تئوری های ساختار سرمایه 

 دیدگاه سود خالص 

 دیدگاه سود خالص عملیاتی 

 دیدگاه سنتی 

 دیدگاه مود یلیانی و میلر 

دیدگاه ایستا تئوری توازی یا نظریه مصالحه 

 دیدگاه ترجیحی 

 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 

 گروه صنعت 

 اندازه شرکت 

 نرخ رشد شرکت 

 سود آوری 

 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت 

 دارایی های وثیقه ای 

 اهرم عملیاتی 

 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 

 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 

 تحقیقات داخلی 

 تحقیقات خارجی 

فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق

 مقدمه 

 روش تحقیق 

 اهداف تحقیق 

 فرضیات تحقیق 

 مدل تحلیلی تحقیق 

نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق 

 جامعه آماری 

 نمونه آماری 

 روش گردآوری اطلاعات 

 واکاوی داده ها 

 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss 

 بررسی مفروضات رگرسیون 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

 مقدمه‏ 

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی مفروضات رگرسیون سال  

 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

 تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

 تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال   

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال   

 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای   

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 مقدمه 

 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 

 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق 

 پیشنهادات کاربردی 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 

پیوست ها

منابع و ماخذبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 69
     
print

دانلود بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهار نظر حسابرسبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه 

مطالعاتی تاریخچه 

مسأله بیان 

 اهمیت موضوع تحقیق 

تحقیق اهداف 

 فرضیه های تحقیق

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

مطالعاتی حدود 

 تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه 

 چرا مدیریت سود انجام می شود؟ 

 هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟

سود مدیریت تعریف 

سود مدیریت انواع 

 مدیریت سود و انگیزه های آن 

 روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود

 قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟

 تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام 

 نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود

 عدم تقارن اطاعاتی و مدیریت سود

شرکتی حاکمیت 

 شرکتی حاکمیت تعریف فهرست مطالب

دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی  

 شرکتی حاکمیت اهداف 

 طبقه بندی حاکمیت شرکتی 

 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 

   مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت  

  سهامداران 

 مشتریان داخلی و خارجی شرکت 

 قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت 

 روند تغییرات نقش هیلت مدیره 

 تفایک وظایف رییر هیلت مدیره و مدیرعامل 

 نقش مدیران غیر موظف غیر اجرایی در حاکمیت شرکتی 

  سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود 

 سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود  

 حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و پاداش های مدیران 

 دایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی  

 مالایت پراکنده و حاکمیت شرکتی 

 شناخت نقش حسابرسی در فرایند حاکمیت شرکتی  

 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی 

 کنترل حسابداری ساختگی توسط حاکمیت شرکتی 

 حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک 

 عدم تقارن اطاعاتی و حاکمیت شرکتی  

 رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا 

 اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی بانک ها درکشورهای درحال توسعه 

 حاکمیت شرکتی و مالیات 

 گزارش حسابرسی و مدیریت سود فهرست مطالب

نقش حسابرسی در مدیریت ریسک تماین

 انگیزه های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت 

 تعویض حسابرس و استقال حسابرس 

بخش دوم پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده در داخل کشور

 تحقیقات انجام شده در خارج کشور :

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه 

تحقیق روش 

آماری جامعه 

آماری نمونه 

 مدل تحلیلی تحقیق

 روش های آماری تحقیق

 ابزارجمع آوری داده ها

 روش جمع آوری داده ها 

 متغیرهای مورد مطالعه

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه 

 بررسی آماره های توصیفی

 آزمون های معنادار بودن مدل

  فرضیه بررسی 

 :بلوک  مدل شروع بلوک 

 مدل روش بلوک :  بلوک 

 جدول امنیباس : آزمون ضرایب مدل

 برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 79
     
print

دانلود پایان نامه به روز رسانی فروشگاه Online (رشته كامپیوتر – نرم‌افزار)


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:


به روز رسانی فروشگاه Online (رشته كامپیوتر – نرم‌افزار)
 در این قسمت كمترین مقادیری كه هر یك از عنوان ها میتوانند دریافت كنند وجود دارد مانند نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل، كد پستی، كلمه عبور و غیره به عنوان مثال نام صاحب كارت اعتباری، كمترین طول برای كادر نام صاحب كارت اعتباری است. 


بخش تنظیمات <<    


    در این قسمت بیشترین مقادیری كه هر یك از عنوان ها میتوانند دریافت كنند وجود دارد برعكس مقادیر حداقل برای مثال محصولات جدید لیست شده، حداكثر تعداد محصولات جدید كه در صفحه مخصوص آن نمایش داده می شود را شامل میشود.


بخش تنظیمات << تصاویر 


  تنظیمات مربوط به ابعاد تصاویر فروشگاه را میتوانید در این بخش بیابید برای مثال پهنای تصویر زیرشاخه ، تعداد پیكسل برای تصویر زیرشاخه را مشخص می كند.


بخش تنظیمات << جزئیات مشتری 


 جزئیات مربوط به حساب كاربری مشتری می باشد استان، شركت، جنسیت، حومه و تاریخ تولد به عنوان مثال جنسیت ، نمایش جنسیت در حساب كاربری مشتری  است.


بخش تنظیمات << حمل و نقل/بسته بندی 


   تنظیمات كشور مبدا، كدپستی، حداكثر وزن بسته ای برای حمل شدن، وزن خالص بسته بندی و بسته های بزرگتر- افزایش برحسب درصد در این بخش وجود دارد.برای مثال حداكثر وزن بسته ای برای حمل شدن، حداكثر محدودیت وزن برای یك بسته است این مقدار برای یكی عادی است. 


بخش تنظیمات << فهرست محصولات 


 تنظیمات مربوط به نمایش خصوصیات محصولات در این بخش وجود دارد به این صورت كه میتوانید یك خصوصیت را فعال یا غیر فعال كنید.خصوصیات نمایش تصویر محصول، نمایش مدل محصول، نمایش قیمت محصول و غیر از این نوع هستند.


فروشگاه 


 فروشگاه <<   شاخه ها / محصولات 


  در این بخش شما میتوانید  شاخه و محصولات جدید به فروشگاه خود اضافه كنید آنها را ویرایش ، حذف، كپی و انتقال دهید.(شكل 33)


 


 


شكل 33- ابزار مدیریت شاخه ها / محصولات


 


برای وارد شدن به یك شاخه شما باید از لیست كركره ای، برو به استفاده كنید كه در بالای صفخه قرار دارد. برای جستجو یك شاخه یا محصول میتوانید از كادر جستجو استفاده كنید این كادر هم در بالای صفحه قرار دارد.


برای ساخت یك شاخه جدید به شاخه ای كه میخواهیم در آن شاخه جدید تولید كنیم می رویم و سپس دكمه  را میزنیم در سمت چپ صفحه كادری باز میشود كه باید اطلاعات مربوط به شاخه جدید را در آن وارد كنیم . كه به ترتیب نام شاخه، تصویر شاخه كه آدرس تصویر شاخه جدید است و رتبه طبقه بندی كه برای ترتیب قرار گرفتن شاخه ها استفاده میشود مثلا اگر شاخه ای رتبه 2 داشته باشد در قسمت شاخه ها دومین شاخه است.(شكل 34)


 


 


شكل 34- كادر ورود اطلاعات شاخه جدید


 


بعد از وارد كردن اطلاعات دكمه  را زده تا شاخه جدید ساخته شود.پیغام  باید در بالای صفحه نمایش داده شود.به این معنی كه شاخه جدید درست ساخته شده است.


با كلیك بر روی یك شاخه یا محصول میتوانید اطلاعات آن را در سمت چپ مشاهده كنید برای یك شاخه میتواننید اطلاعاتی از جمله تاریخ افزودن،عكس شاخه، نام عكس ، تعداد زیر شاخه ها و تعداد محصولات را مشاهد كنید.(شكل 35)


 


شكل 35-  نمایش اطلاعات شاخه انتخابی


برای ایجاد یك محصول جدید به شاخه ای كه محصول باید در آن ساخته شود بروید دكمه  را بزنید صفحه ای باز میشود اطلاعات مربوط به محصول جدید را در آن وارد كنید. 


 در کادر تاریخ دسترس پذیری تاریخ ارائه محصول را وارد کنید اگر تاریخ وارد شد از تاریخ فعلی بیشتر باشد محصول به قسمت محصولات آینده اضافه میشود. و در پایین صفحه فروشگاه پیغامی مبنی بر تاریخ ارائه محصول به مشتریان داده میشود.


سپس دکمه پیش نمایش  را زده  محصول به صورت آزمایشی در یک صفحه نمایش داده می شود  سپس در صفحه جدید دكمه  را انتخاب کنید تا محصول جدید به فروشگاه شما افزود شود.


 هر محصول میتواند دارای وضعیت فعال یا غیر فعال باشد در حالت فعال محصول در فروشگاه نمایش داده می شود و در حالت غیر فعال نمایش داده نمی شود.(شكل 36)


 


  


 


شكل 36- محل نمایش وضعیت  محصول با كادر قرمز مشخص شده است.


 


فروشگاه <<   خصوصیات محصولات 


 


  اگر از یک محصول چند رنگ، مدل و یا اندازه داشته باشیم لازم نیست برای هر کدام از آنها یک محصول جدید به فروشگاه اصافه کنیم بلکه میتوان از ابزار خصوصیات محصولات استفاده كرد.


 این بخش از سه قسمت اختیارات محصول، مقادیر اختیارات و خصوصیات محصولات تشکیل شده.


1.    در قسمت اختیارات محصول میتوان خصوصیات مربوط به محصولات خود را اضافه کنید مانند رنگ ، اندازه ، مدل و غیره .(شكل 37)

  


 


شكل 37- خصوصیات محصولات را در این بخش میتوانید اضافه كنید.


 


2.    در قسمت مقادیر اختیارات برای هر کدام از خصوصیات تعریف شده یک یا چند مقدار میتوان تعریف کرد مثلا مدل با مقدار ps/2 و مدل با مقدار USB .(شكل 38)

 


  


 


شكل 38- تعریف یك مقدار برای خصوصیات محصولات


تعریف شده دربخش  اختیارات محصول


 


3.    در قسمت خصوصیات محصولات میتوان یک خصوصیت و یک مقدار  برای هر محصول انتخاب کنید.در کادر مقدار قیمت هم قیمتی را که باید از قیمت اصلی محصول زیاد یا کم شود را وارد می کنیم. در کادر پسوند هم علامتی به عنوان کم شدن یا زیاد شدن قیمت وارد می کنیم برای مثال (+) برای زیاد شدن و (–)  برای کم شدن. سپس دكمه   را انتخاب کنید.(شكل 39)


 


شكل 39- افزودن اختیارات به محصولات موجود در فروشگاه


برای دیدن خصوصیات یک محصول در صفحه  فروشگاه پس از انتخاب آن باید روی نام آن کلید کنید تا صفحه جدیدی باز شود(شكل 40).در کنار عکس محصول انتخابی قسمتی به نام اختیارات محصول وجود دارد مشتری با انتخاب هر یک از اختیارات محصول میتواند محصول مورد نظر را خرید اری کند(شكل 41).دستمزد :


    ثبت نام : متغیراست. آنها با آژانس ها كار می كنند حدودا بین 500-1000$ است اگر شما كسی در كمپانی داشته باشید می توانید قیمت كمتری بگیرید برای هرمعامله .25-.35  وبسته به حجم آن است نرخ های بازرگانی بعلت ریسك بالای سرویس آنها درصد بالای 2.25-3.00%  دارد حداقل ماهانه 25$ و دستمزد اظهاری 10$  نیز بیان شده است


API :


CARDSERVICE ، API خاص خود را كه LINKPOINT گفته می شود ارائه میدهد این API یك تقابل براساس C است و نیازمند پوشری DLL است من یك پوشری DLL ابداع  كرده ام كه بهمراه XML با API ارتباط دارد API شامل یك قسمت كلانیت مرتبط با سرور است بخش كلانیت شامل نصب یك فایل كلیدی توسط CS است وحاوی DLL تقابلی برای كار در VFP است API به خوبی عمل می كند و زمان های معاملاتی بین 5-10 S است ولی آگاه باشید كه شما در اینجا با دو كمپانی ارتباط دارید


CARDSERVICE و CLERCOMMERCE كه مهیاگرهای API و كمپانی میزبان برای سرویس پاك سازی اینترنتی واقعی هستند بعلاوه گزارشات عالی ویك ترمینال HTML خوب تامین می شود این تقابل مستقیما توسط WEST WIND WEB پشتیبانی می شود


الكترونیكی شدن


  تعداد ماشین های گویایی اتوماتیك ( ATM ) وكارت های فروش در انتهای طرح چهارم ( 2005-2010 ) به 12 میلیون خواهد رسید


در مورد مقدمه چینی تكنیك های عملكرد الكترونیكی در سیستم بانكداری ایران بهمراه كار عملی كم بسیارگفته شده و در حال محقق شدن است بنابراین ایرانی ها برای یك فعالیت مالی ساده مانند پرداخت صورتحساب وانتقال پول از حسابی به حسابی دیگر مجبور به گذراندن زمان فراوان نیستند حساب های جاری ، پرداخت چك و حساب های قرض الحسنه و سرمایه گذاری اصلی ترین تجهیزات ارائه شده در عملكرد سیستم بانكداری ایران است و در این سیستم انتقال پول از حسابی به حساب دیگر بدون پركردن تعداد زیادی فرم برای انتقال درون و برون شهری بهمراه فرآیندهای پیچیده ی چندین روز امكانپذیر نمی باشد محاسبات نقش مهمی دركامپیوترها بازی می كنند در بسیاری از كشورها بانكداری اكترونیك معمول شده است و كارت های اعتباری جایگزین قبض های جاری ، چك ها و مدارك در معاملات مالی شده اند در اكثر كشورهای توسعه یافته و برخی كشورهای در حال توسعه كارت اعتباری توسط مغازه ها و اینترنت برای انتقال و یا سپرده گذاری پول بعنوان پرداخت مخارج ، زررو بلیط و یا بار بكار می رود.


سیستم بانكداری سنتی ایران هنوز به عملكرد با خودكار و كاغذ ادامه میدهد


بانكداری اكترونیك به معنای دستیابی 24 ساعته به پول نقد درماشین های گویایی اتوماتیك ( ATM ) است طوریكه بتوانند سپرده گذاری انجام دهند و صورتحساب پرداخت نمانید چه برای حاب های جاری و چه برای حساب های سرمایه گذاری بتوانند از آن بهره ببرند.


این روزها بانكداری اكترونیك شامل انواع مختلف معاملات است


بانكداری اكترونیك از كامپیوتر و تكنولوژی اكنرونیك بعنوان جایگزین چك و دیگر كاغذهای معاملاتی استفاده می كند توسط كارت یا كد می توانید به این سیستم دست یابید ماشین های گویای اتوماتیك ( ATM ) پایانه های اكترونیكی هستند كه در هر زمان به شما بانك را ارائه می كنند برای دریافت پول نقد ، انتقال به حاب ، سپرده گذاری و پرداخت قبوض و اطلاع از وضعیت حاب شما كارت را دارد می كنید وسپس رمز خود را وارد می كنید برخی انستیتوهای مالی و یا صاحبان ATM كارمزد دریافت می كنند ابتدا برای كسانیكه ترد آنها دارای حاب نیستند و یا معاملات برای مناطق دیگر انجام میدهد برروی صفحه ی ATM مشخص می شود كه منبع كارمزد چقدر است وكی وكجا كارمزد دریافت می شود


با آگاهی از اینكه بانكداری اكترونیك قیمت ها را بین 1.4 تا 1.10 خواهد شكست ، گفته می شود كه سیستم بانكداری اكترونیك در سال 2007 كاملا عملی خواهد شد دولت اعلام كرده است كه تعداد ماشین های ATM و POS در انتهای برنامه ی چهارم توسعه به 12 میلیون خواهد رسید ( 2005-2010 )


بیان شده است كه كارمندان بتوانند در مارس 2006 حقوق خود را به صورت اكترونیك دریافت كنند. ماشین های ATM وPOS درآینده ی نزدیك به 4000 و60000 خواهد رسید یكی از مشكلات اصلی برای توسعه ی بانكداری اكترونیك در ایران كمبود كارت اعتباری است درحال حاضرحدود 6.5 میلیون كاربرATM وPOS درایران وجود دارد و تمام بانك های كشور اكنون به ATM دسترسی دارند


اگرچه سیستم ATM بصورت مناسبی در ایران كار نمی كند ، تعداد ماشین های pos هنوز كم باقی مانده است. گفته می شود كه ایران برای عمل كارت اعتباری بین المللی زیر تحریم آمریكا توان ندارد یكی از اعضای هئیت رئیسه ی انفورماتیك ایران اظهار داشته است كه سیستم بانكی ایران توانایی الحاق به سیستم های كارت اعتباری بین المللی را دارد سید حسن نواب كاشانی نیز گفته است تحریم آمریكا هیچ تاثیری در ضمانت های سیستم بانكداری اكترونیك در ایران نداشته است وی تاكید كرد كه در حال حاضر 1500 دستگاه ATM بنام شتاب به شبكخ ی بانكی كشور متصل است. نیازمند این هستیم كه 100000 دستگاه ATM را درشبكه قراردهیم وی اضافه كرد كه تمام ATM های موجود در آینده ی نزدیك به شبكه وصل خواهند شد كه این كار قسمتی از تلاش برای توسعه بانكداری در كشوراست او گفت بانك صادرات ایران به زودی سیستم ONLINE خود را ارائه می كند همواره تاجران ایران در مورد كمبود سیستم كارت اعتباری درایران شكایت داشته اند خرید ONLINE به همین دلایل درایران تقریبا ناممكن است ایرانیان اغلب كارت اعتباری بین المللی خود را ازبانك های سایركشورها دریافت می كنند ولی همچنان درمنزل قادربه كاربرد آن نمی باشند


فرج اله مهدوی چند هفته پیش به BBC گفت كه اگرسرمایه ی آن تامین شود ، سیستم كارت اعتباری ایران به مرحله ی دلخواه خواهد رسید وایران راه زیادی تا بانكداری مدرن ندارد دریك سیستم بانكداری سنتی موسسات مالی OPT دریك مدت كوتاه حجم چرخه ی مالی بالایی را پاسخگونیستند


وی گفت عینیت پشت بانكداری اكترونیك عدم مراجعه ی مشتریان به كارمند است درحالیكه درایران سیستم عكس وجود دارد و معاملات مالی بدئن رفتن به بانك امكانپذیر نمی باشد تعدادی از بانك های ایران ابداعات و نوآوری های خاصی برای محدود سازی بانكداری انجام داده اند مانند بانك صادرات. آنها مشتریان خود را به داشتن كارت اعتباری تشویق می كنند درایران حدود 15 میلیون دلاربرای چاپ اسكناس با عمری كمتراز 2 سال خرج می شود سالانه 1.2 میلیون سرمایه ی پول كاغذ اسكناس در ایران سوخت می شود و 60% درخواست های بانكی برای پول نقد است


كاربرد كارت های اعتباری حمل پول را محدود خواهد ساخت ایران به صورت دقیقی زیرذره بین سازمان تجارت جهانی برای پذیرش عضویت ایران درآن است ولی بیان كرد كه بدون بانكداری اكترونیك كشور نمی تواند بازرگانی جهانی انجام دهد تا زمانیكه ایران عضو WTO نباشد.


 


چه نکاتی را به هنگام خرید Online باید به خاطر داشت؟


برای انجام یك خرید مطمئن از طریق اینترنت رعایت برخی نكات بسیار مهم است . در اولین مرحله انتخاب یك فروشگاه كه در مورد آن شناخت داریم یا انجام تحقیقات لازم قبل از خرید می تواند به انتخاب درست كمك كند . فروشگاههای معتبر عموما آدرس پستی ، تلفن و مشخصات خود را بطور دقیق برروی  وب سایتشان معرفی می كنند . بررسی این مشخصات و تطبیق آنها با سایتهایی كه دارای فهرستی از لیستهای شكایت علیه سایتهای اینترنتی (مانند bbb.org) هستند برای درك وضعیت سایت می تواند مورد استفاده قرار گیرد . همچنین بررسی گواهی اعتبار سایت كه نشان دهنده همكاری فروشگاه با سایتهای دارای برنامه حفظ امنیت خریداران می باشند نیز دارای اهمیت است . بعد از انتخاب فروشگاه مطالعه و بررسی دقیق شرایط و تعهدات اطلاعات لازم در مورد نحوه ارسال كالا ،زمان ارسال ، قابلیت بازپس  فرستان خرید و نحوه محاسبه پول برگشتی ، نحوه تبدیل ارز و هزینه های مربوطه به آن نیز ضروری است . حتما آدرس پست الكترونیكی و تلفن واحد پشتیبانی خریدار را داشته باشید .  باید دقت شود كه آیا خرید از یك فروشگاه و یا شركت انجام می گیرد یا از طریق یك فروشنده و یك سایت حراجی. زیرا حقوق شما در قبال خرید از یك فروشنده شخصی و یا یك شركت و فروشگاه متفاوت است . در سیستم پرداخت بوسیله كارتهای اعتباری صادر كنندگانی مانندMaster card & Visa فروشندگان و پذیرندگان این كارتهای اعتباری را ملزم كرده اند كه دارندگان کارت ها را از کلیه مسئولیت ها در قبال خریدها مبرا سازند. از امنیت سایتی که اطلاعات كارت خود را در آن وارد می كنید كاملا مطمئن شوید . برای این منظور می توانید به شروع آدرس سایت (URL) دقت نمائید چنانچه این آدرس با https:// آغاز شده باشد می توانید از امنیت ارسال اطلاعات كارت اعتباریتان مطمئن گردید با این وجود اگر همچنان احساس امنیت در انتقال اطلاعات كارت خود را ندارید از طریق تلفن یا فاكس جهت ارسال آن اقدام نمائید . اگر از طریق سایتی  كه از شما می خواهد نام و رمز عبور برای خرید ایجاد نمایید از این رمز عبور باید با دقت حفاظت نمائید و هرگز آن را در اختیار شخص ثالث قرار ندهید . پس از انجام هر خرید اطلاعات مربوط به خرید و آدرس سایت محل خرید را نگهداری نمائید . اكثر سایتها بعد از انجام معامله یك نامه الكترونیكی كه در آن جزئیات خرید مانند  قیمت ، تعداد و ... درج شده به آدرس الكترونیكی شما خواهند فرستاد این نامه ها را چاپ کرده و نگهداری نمائید .


 متداول ترین کارتهای اعتباری کدامند؟


یکی از سریع ترین و بهترین روشهای پرداخت در دنیا، پرداخت بوسیله کارت اعتباری است. می توان گفت که از حدود سال ۱۹۴۹ کارتهای اعتباری ابتدا در قالب های محلی و مخصوص موارد خاص جهت پرداخت به کار گرفته شده و سپس به تدریج بصورت جهانی تر و پر کار برد تر در آمده اند تا جایی که امروزه استفاده از کارتها ی اعتباری تقریبا در تمام نقاط دنیا مقدور بوده و در موارد مختلف از پرداخت هزینه رستوران و خرید و پمپ بنزین و... تا دریافت پول توسط خودپردازها به کار گرفته می شوند.


امروزه یکی دیگر از مهمترین کاربردهای کارتهای اعتباری امکان انجام پرداحت توسط آنها بر روی سایتهای اینترنتی می باشد. فروشگاه های بر خط (Online) از طریق پذیرنده های (Merchant)  گوناگون امکان برداشت از کارتهای اعتباری را خواهند داشت و هر پذیرنده با توجه به امکانات و سیاستهای خود پذیرای یک یا چند کارت اعتباری خاص خواهد بود.


در حال حاضر کارتهای اعتباری با عناوین گوناگون و توسط بانکهای مختلف صادر می گردد که از معروفترین و معتبرترین با توجه به گستره مشترکین می توان به Dinners Club, ParsPay Card ,Visa  Amex اشاره نمود که کارتهای  Visa و ParsPay Card از معتبرترین و مطرح ترین آنها در سطح بین المللی می باشد.


از معیارهای انتخاب کارت محل سکونت و میزان پذیرش کارت در منطقه می باشد.


اگرچه کارتهای Visa در آمریکا و کانادا بیشترین آمار مشترکین را در مقایسه با ParsPay Card به خود اختصاص داده است اما تنوع و ابتکار در شیوه ارایه خدمات ParsPay Card در اروپا آسیا و خاورمیانه موجب گردیده تا سهم قابل توجه تری از بازار این مناطق به این کارت اختصاص داده شود و سیاست Visa در عدم ارایه خدمات E-Commerce در خاورمیانه بوسیله این کارتها پوشش داده شده است. اما در نهایت آنچه در عمل به عنوان ملاک انتخاب این کارتها برای امور تجارت الکترونیکی می باشد آن است که این دو در ۹۸٪ موارد همزمان پذیرفته می شوند.


چگونه کالا و یا سرویس مورد نظر خود را در اینترنت بیابیم ؟


چنانچه بخواهیم کالا و یا سرویسی را از طریق اینترنت خرپداری نماییم و سایت خاصی مورد نظر نباشد می توانیم از طریق جستجوی کالا و یا سرویس مورد نظر در موتورهای جستجو استفاده کنیم، اما یکی از بهترین راه ها استفاده از سرویس froogle سایت google می باشد. این سرویس به هنگام جستجو کلیه موارد منطبق و یا نزدیک به مورد جستجو را که در سایت ها جهت فروش ارایه شده لیست می نماید. از محاسن این گونه جستجوی کالا و یا سرویس مقایسه قیمت و وجود یک گستره باز درانتخاب می با شد.


چگونه در فروشگاه های الکترونیکی خود پذیرای کارت های اعتباری باشیم ؟


برای راه اندازی یك فروشگاه مجازی با قابلیت دریافت وجوه از طریق كارتهای اعتباری نیاز به یك Merchant  Account   وجود دارد ، در واقع Merchant  Account  حسابی است كه قابلیت شارژ ( برداشت ) از كارت اعتباری را به فروشنده می دهد ، البته باید توجه داشت كه اینگونه تراكشها ی اینترنتی كه در آن كارت فیزیكی و امضاء خریدار وجود ندارد مانند خریدهایی كه از طریق پست الكترونیكی (mail order) و یا از طریق تلفن ( telephone order ) و بطور كلی  MOTO انجام می گردد دارای ریسك پذیری بالاتری با توجه به قانون ( charge back) می باشند . داشتن چنین حسابی (Merchant  Account) می تواند به صورت درخواست مستقیم از طریق بانك و یا یكی از شركتهای Merchant Account Providers  باشد ، كه با پرداخت هزینه راه اندازی می توان از این سرویس استفاده نمود . البته جهت تهیه این سرویس توجه به این نكته لازم است كه باید از طریق سایتهای بین المللی این خدمات اقدام نمود و همچنین نوع فعالیت و اینكه شما درصدد راه اندازی یك فروشگاه كوچك هستید با یك فروشگاه بزرگ نیز عامل مهمی به شمار می آید . البته برای شروع و راه اندازی یك فروشگاه مجازی در ابتدای كار برای كاهش هزینه هامی توان بجای درخواست Merchant  Account به نام خود، از طریق شركتهای شخص ثالث(Third Party Merchand Service) اقدام نمود ، این شركتها با داشتن یك Merchant  Account و حق و اجاره قبول كارتهای اعتباری از طرف دیگر فروشندگان می توانند در این زمینه بصورت واسطه عمل نمایند . آنها كلیه امور ورود كالای شما ، سبد خرید ، سرویس مشتریان ، صورتحساب و ... را ارائه می دهند، معمولا شما به وسیله email از دریافت وجه مطلع می گردید و پس از آن می توانید نسبت به ارائه سرویس یا كالای مورد نظر به خریدار مربوطه اقدام نمائید . این روش هزینه های اولیه بسیار پائین تری نسبت به گشایش حساب Merchant  Account  در بر خواهد داشت ، اما بدلیل وجود ریسك برای این واسطه ها درصد بالاتری را نس به هر فروش از شما مطالبه خواهند كرد . در ضمن شما متعهد به جبران خسارات ناشی از قبول كارتها غیر مجاز در برابر واسطه ها خواهید بود . با تمام این اوصاف در حال حاضر این روش تنها روش قابل اطمینان و امتحان شده برای فروشگاههای ایران كه مصمم به قبول كارتهای اعتباری بین المللی می باشند است.


خطر پذیری در استفاده از کارت اعتباری بر روی اینترنت ؟


اگرچه همواره در ارتباط با خرید توسط کارتهای اعتباری از اینترنت به عنوان کاری پر خطر یاد میشود اما تحقیقات نشان میدهد امکان سرقت پول از جیب یا کیف شما به مراتب بیشتر از سو استفاده از کارت اعتباری در اینترنت میباشد. توجه به چند نکته ساده میتواند خطر سو استفاده از کارت شما را تا حد صفر کاهش دهد. یکی از این نکات توجه به محیط اراپه اطلاعات کارت اعتباری میباشد. محیط امن محیطی است که مررگر در هنگام ورود به آن هشدار لازم را به کاربر داده و هنگام ورود اطلاعات یک قفل بسته شده در قسمت وضعیت مرورگر به نمایش گزاشته میشود. توجه کنید که آدرس شما نیز حتما میبایست با عبارت https بجای http شروع شود. این بدان معنی است که مطمئنا اطلاعات شما بدون سو قصد تا مقصد یعنی سرور فروشنده میرسد در غیر اینصورت مطمئن باشید که نسخه های زیادی از آنچه شما ارسال میکنید در حافظه های میانی کلیه سرورهایی که در مسیر قرار دارند باقی خواهد ماند. شاید در حال حاظر ریسک تبادل اطلاعات کارت اعتباری در این محیطها بیش از ۸۰ درصد باشد. البته این امنیت فقط شامل تبادل اطلاعات با فروشنده میگردد. اما نکته بعدی اطمینان از صحت کار فروشنده میباشد. به همین دلیل موسسات معتبری جهت اراپه مدارک به فروشندگان فعالیت می نمایند. کافیست در یکی از صفحات امن سایت کلید Certificates را در قسمت  Property فشار دهید، توضیحات کافی در ارتباط با درانده و صادر کننده تاییدیه در این قسمت قابل دسترسی میباشد. هرگونه هشدار در این قسمت حایز اهمیت بوده و میبایست به آن توجه شود و باید توجه داشت که نام سایت با نام مقابل issued to مطابقت کامل داشته و تاریخ تاییدیه نیز منقضی نشده باشد. البته چنانچه شما به سایت اطمینان کاملی داشته باشید می توانید از حساسیت در این موارد صرف نظر نمایید. نکته آخر نیز توجه به شرایط خرید می باشد. خرید از مراکزی که تمایل به نگهداری اطلاعات کارت شما را برای مراجعات بعدی داشته با شند نسبت به سایتهایی که از اینکار اجتناب می نمایند به نسبت بیشتر است.


 تفاوت کارت اعتباری (Credit) و خود مقدار (Prepaid) اینترنتی چیست ؟


از اختلاف های آشکار این دو گونه مختلف که بگذریم ، تفاوت های غیر واضح متعددی را نیز می توان بر شمرد ، از جمله عدم وجود قابلیت Charge Back در کارت های خود مقدار اینترنتی می باشد.


طبق قوانین حاکم بر کارت های اعتباری ، صادر کنندگان این کارت ها ، در صورت عدم رضایت مشتریان خود می توانند موارد مورد نظر در صورتحساب مشتریان را تا ۶ ماه مرجوع نمایند ، در این صورت فروشنده موظف به باز پرداخت کل مبلغ برداشت شده از کارت مشتری می باشد ، اما این قابلیت بر روی کارت های اینترنتی وجود ندارد.


هرچند عدم وجود این قابلیت در ابتدا جزو معایب این کارت ها به شمار می رود اما در واقع حذف قابلیت فوق در راستای سهولت خرید های اینترنتی صورت گرفته و سبب گردیده تا فروشندگان اینترنتی بدون در نظر گرفتن ملیت یا شخصیت پرداخت کننده و با حداقل حساسیت ممکن ، پرداخت کارت ها را صورت دهند ، هرچند کماکان حقوق پیگیری قضایی برای دارندگان کارت ها محفوظ است. همچنین این قابلیت باعث گردیده تا صدور این کارت ها در کشور هایی که قوانین اقتصادی آنها ، با قوانین بین المللی کارت های اعتباری و حقوقی مربوطه مطابقت ندارد نیز امکان پذیر گردد.


اگرچه هم اکنون بسیاری از فروشندگان از این قابلیت کارت های خود مقدار اینترنتی با خبر نمی باشند و یا اصولا امکان تشخیص این کارتها برای آنان در مرحله اول وجود ندارد ولی چنانچه در پرداخت خود به فروشنده ای دچار مشکل شدید ، می توانید با عنوان مسئله ، اطمینان را حل نمایید. به هر جال بهتر است عنوان این مسئله راه حا آخر شما باشد تا با نگرانی از امکان Charge Back ، فروشنده ، خدمات یا کالای خود را با بهترین کیفیت ارائه نماید.


 چرا واریز از یک کارت به کارت دیگر امکان پذیر نیست ؟


علت اصلی این محدودیت در واقع مشکلات فنی نیست ، بلکه قوانین حاکم بر کارت های اعتباری یا خود مقدار است که کاربرد آنها را یکطرفه و فقط برای انجام پرداخت ، و نه دریافت ، مجاز می نماید. هرچند فروشندگانی که از کارت های اعتباری برداشت می نمایند مجاز به واریز به کارت ، حداکثر تا میزان برداشت شده از آن می باشند که این خود نشانگر وجود امکان فنی پذیرش وجوه توسط کارت ها است.برچست ها : ,
نظرات : 0 بازدید : 51
     
print