دانلود پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:
فصل اول : مقدمه

تاریخچه مطالعاتی  

بیان مسئله  

فرضیات یا پرسشهای تحقیق 

اهداف مطالعاتی 

حدود مطالعاتی 

اهمیت مطالعاتی 

تعریف اصطلاحات 

فصل دوم: مرور مطالعاتی

خشونتهای خانگی 

آزار جنسی  

تحریك زنان توسط مردان 

بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی  

پست انگاشتن نقش های زنانه  

فصل سوم: روش تحقیق

رسش تحقیق 

طرح تحقیق 

فن تحقیق 

طرح تحلیلی 

طرح اجرایی 

فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات

دختران خشن 

رسانه های خشن 

نادیده انگاشتن نهاد خانواده  

فرهنگ سازی بر اساس حقوق اسلامی و انسانی 

همگام با پیشرفت صنعتی  

مدارس آگاه  

تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان 

اوقات فراغت 

فصل پنجم: استنتاج

استنتاج  

پیشنهادات  

ضمائم 

كتابنامه برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,